Page not found!
НОВИНИ
Посилання
Програма, за якою працює колектив ЗДО
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Інформація для батьків | ДЛЯ ВАС БАТЬКИ!
ДЛЯ ВАС БАТЬКИ!

Дитячий навчальний заклад працює за   програмою:

1. "Дитина". Освітня програма для дітей від 2-7 років. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. (Київ, 2016р)Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Навчаючи дітей сьогодні, педагоги можуть навіть не знати назви деяких професій, яким їхні діти присвятять себе, коли виростуть, тому що таких професій ще не існує. То, можливо, вихованці XXI  століття потребують іншого навчання- навчання XXI століття? У педагогічних колах активно обговорюється питання: Які навички потрібні дошкільникам, щоб бути успішними у житті? Як можна змінити підходи до освітнього процесу, щоб дати дітям те, що допоможе їм бути гідними громадянами ? На ці та інші питання можна знайти відповідь у новій Освітній програмі для дітей від 2 до 7 років ДИТИНА рекомендована Міністерством освіти і науки України. (Лист  МОН  України  № 1/11 – 16163 від  09.11.2015 р.).   Науковий  керівник  проекту В.О.Огнев’юк,  ректор  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка. Наукове  редагування програми здійснювали: Г.В.Беленька, заступник директора з наукової роботи Педагогічного іститутту Київського університету імені Бориса Грінченка. М.А.Машовець, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного іституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Викликає також повагу  авторитетність  авторського  колективу,  який  працював  над  її  створенням: Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, В.М.Вертугіна, К.І.Волинець та  інші.   Рецензували  програму  С.М.Куріна, завідувач кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної освіти та практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, доцент. Та Л.М.Рожкова, методист РНМЦ Деснянського районного у м.Києві управління освіти. Експертизу здійснили: Н.В. Гавриш, голова комісії  з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України., Л.В.Гладун, директор Національного музею іграшки.  

Зміст оновленої програми дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності, що зазначено у тематиці розділів. Особливістю змісту є його «дешколяризація», іншими словами, пояснювала нам прилуцьким педагогам Н.В.Гавриш - це розвиток дітей, а не цілеспрямована підготовка їх до школи на догоду нетерплячим батькам. Далі цитую Наталію Гавриш: «… це програма не навчання а розвитку дитини, що передбачає іншу організацію, більш вільну, а не зайнятійну».

Розглянемо коротко структуру програми: вона зрозуміла, логічно побудована та орієнтує педагога на швидку орієнтацію в розділах та підрозділах документу, що підвищує ефективність роботи .

Програма починається з «Пояснювальної записки»,де детально зроблений порівняльний аналіз оновленої програми з попередньою.

Варто зазначити, що для зручності педагогів-практиків Освітня програма «Дитина» побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). Тому звичні для педагогів розділи частково змінили свої назви та зміст. У програмі зміст освітньої роботи структурований за принципом інваріантності та варіативності.

Зосереджу вашу увагу на інваріантній частині в якій представлено наступні розділи:

Увідний розділ, має назву «Сім’я і дитячий садок»,який акцентує увагу на сім’ю, як першу школу людських взаємин, де діти з ранніх років засвоюють систему моральних цінностей, норм поведінки, культурні традиції народу, пропагує єдність сімейного та громадського виховання. Доречно в даному розділі виділено модель включення батьків в освітній процес ДНЗ, яка ґрунтується на таких принципах, як: принцип індивідуального підходу до кожної сім’ї; принцип поєднання педагогічної самоосвіти та педагогічного просвітництва (батьків і вихователів); принцип використання традиційних та нових форм взаємодії; і принцип урахування позитивного досвіду сімейного виховання. Упровадження такої моделі дасть можливість в ДНЗ створити творчу команду педагогів і батьків, що ефективно працюватиме для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

Розділи Програми «Дитина» структуровано за віковим принципом, а саме:

-перша молодша група «Крихітки» ( третій рік життя);

-друга молодша група «Малята» ( четвертий рік життя);

-середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя);

-старша група «Фантазери-мрійники» ( шостий рік життя)

-«Дослідники» ( сьомий рік життя).

Під загальною назвою «Зміст освітньої діяльності з дітьми від двох до семи років» представленітематичні підрозділи для кожної вікової групи:

Підрозділ «Особистість дитини» вміщує відомості про вікові особливості психічного розвитку дітей, а також вказано зміст педагогічної роботи щодо організації життєдіяльності дошкільників.

Доцільно зауважити, що підрозділ «Мова рідна, слово рідне» замінено розділом «Мовлення дитини». Тут, як завжди актуальні рубрики «У світі звуків», «Слово до слова - зложиться мова», «У країні граматики», «Ми розповідаємо», «Ми розмовляємо», які суттєво доопрацьовані та конкретизовані. Зміст даного підрозділу для дітей раннього віку подано за новими рубриками «Розвиток розуміння мовлення» та «Розвиток активного мовлення». Особливо актуально, як для батьків, так і для вихователів введення у розділи «Фантазери-мрійники» та «Дослідники» варіативної складової за такими рубриками: «Навчаємось елементів грамоти», « Робота зі словом», « Робота над реченням», «Робота над звуками мови», « Робота над складовою структурою слова», «Ознайомлення з буквами( літерами)» та

«Підготовка дитини до письма», де діти вчаться усвідомлено читати прості речення з 2-4 слів у межах вивчених літер. Активно проводиться підготовка руки дитини до письма.

Стосовно підрозділу «Дитина в соціумі» хочеться акцентувати вашу увагу на те, що даний розділ розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей із суспільним довкіллям та трудового виховання (формування навичок самообслуговування та доручення до господарсько-побутової праці). Таким чином, два розділи попереднього видання Програми « Дитина у довкіллі» та «Привчаємось працювати» об’єднано в один, що відповідає лінії БК і логіці входження дитини у соціум. Розділ структуровано за напрямами: «Предметний світ» та « Соціальний світ».

Зміст даного підрозділу тісно пов’язаний з наступним«Гра дитини», оскільки саме у грі дитина відтворює свої враження від пізнання довкілля, осмислює отриману інформацію. Розділ «Гра дитини» замінив «Граючись, зростаємо» із попереднього видання і зазнав значних як структурних, так і змістовних змін. Насамперед у ньому зменшено кількість освітніх завдань- це направляє нас педагогів на те, щоб гра дитини була якомога більш вільною ніж керованою з боку дорослого. Також розділ збагачено сучасною тематикою завдань до всіх видів ігор.

Коротко зупинюсь на розділі « Дитина у природному довкіллі», що замінив розділ «Віконечко у природу». В даному розділі висвітлено зміст роботи з формування у дітей системи знань про об’єкти та явища природи планети Земля, а також наведено завдання для надання дітям початкових уявлень про Космос. Програмовий матеріал даного розділу розподілено посезонно. На мою думку такий розподіл полегшить роботу педагогам під час реалізації змісту Програми «Дитина».

Переходимо до наступного розділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» . Даний розділ направлений на формування у дітей логіко-математичних уявлень, розвитку конструктивних навичок, розширення уявлень про властивості та ознаки предметів.

У розділі « Дитина у світі культури» компеклексно представлено зміст образотворчої, музичної, театралізованої та літературної діяльності дітей дошкільного віку. Такий підхід передбачає взаємопов’язаність тем. Наприклад у підрозділі» Театральна мозаїка» містяться посилання на твори дитячої літератури, наведені у підрозділі «Літературна скринька», що рекомендовані під час ігор –драматизацій тощо.

Заслуговує на увагу ще один важливий і актуальний розділ програми

«Діти з особливими освітніми потребами» в якому презентовано зовсім новий напрям - це «Співпраця з батьками дітей вікової норми», де вказано мету і завдання ДНЗ та принципи організації роботи з дітьми з особливими потребами в групах з інклюзивною формою навчання.

 Не затримуючи ваш час, коротко зупинюсь на варіативній частині, яка містить наступні розділи: «Подорожуємо у світ англійської мови», «Комп’ютерна грамота», « Шахи», та « Хореографія». Варто зазначити, що зміст розділу «Подорожуємо у світ англійської мови» повність узгоджено з БК . У новій редакції програми в даному розділі виокремлено тему « Скоро в школу»,«Алфавіт», що забезпечує елементарну підготовку дитини до вивчення іноземної мови у початковій школі.

Розділ «Шахи» розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей з назвами шахових фігур, основними поняттями гри, історією шахів тощо.

Разом із програмою «Дитина», комплектом, вийшли методичні рекомендації до програми, що значно полегшує процес її вивчення та впровадження. Методичні рекомендації значно оновлені відповідно до змін, які внесені в саму Програму. За кожною віковою групою інформація подається трьома блоками:

1. «Дитина-родина»-родинне виховання.

2. «Дитина-вихователь»-освітній процес дошкільного закладу.

3. «Дитина-діти»-дати дітям можливість спілкуватися, визначатися, займатися самостійно.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА» актуальний документ, що відповідає освітнім запитам суспільства, батьків, педагогів та враховує потреби самих дітей .

Переглядів: 237
Дата публікації: 13:49 13.04.2023

АРХІВ